Μ3

Το M3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των μικρών σκαφών

Η Marport διαθέτει μια σειρά δεκτών και το M3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των μικρότερων σκαφών.

Το Μ3 εξακολουθεί να ενσωματώνει το πλήρες φάσμα λειτουργιών, με δώδεκα κανάλια αισθητήρων που επιτρέπουν ταυτόχρονη λήψη από τυποποιημένους αισθητήρες τράτας και δυνατότητα συνδυασμού του με τη λήψη υψηλής ευκρίνειας, από μία εκ των μονάδων του Marport Trawl Explorer, συμπεριλαμβανομένης της λήψης στενής ζώνης.
Έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να παρέχει προσαρμοσμένη διαμόρφωση παρακολούθησης καθαρής διαδρομής για να ταιρίάζει με τα εργαλεία της μηχανότρατας.
Παρόλο που είναι το πιο συμπαγές από την σειρά δεκτών της Marport , χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη διαθέσιμη ψηφιακή επεξεργασία σήματος, σε συνδυασμό με το πιο έξυπνο λογισμικό που μπορούμε να σχεδιάσουμε για να κάνουμε δυνατή τη λειτουργία πολλαπλών καναλιών, χωρίς συμβιβασμό μεταξύ εμβέλειας μετάδοσης και ανίχνευσης σημάτων.